KupBilecik verwendet Cookies je nach Einstellung Ihres Browsers

Miejski Ośrodek Kultury

ul. Jagiellońska 10a, 37-200 Przeworsk

0
Ereignisse
Gefällt es Ihnen hier?
Zeig es anderen...
   
Automatyczne tłumaczenie poniższego opisu:  
Na podstawie zarządzenia Wojewody z dnia 29 września 1979 roku Przeworski Dom Kultury zostaje przekształcony na Miejski Ośrodek Kultury. W dniu 15 stycznia 1980 r. Naczelnik Miasta Przeworska nadaje statut oraz zatwierdza Regulamin Pracy. Postanowienia ogólne Statutu zakładają, że Miejski Ośrodek Kultury jest państwową instytucją programowania, metodyki i organizacji działalności społeczno ? kulturalnej. Nadzór merytoryczny został podporządkowany Wojewódzkiemu Domowi Kultury w Przemyślu.
Es gibt keine Ereignisse für diesen Objekt ;-(