KupBilecik verwendet Cookies je nach Einstellung Ihres Browsers

Centrum Kulturalne w Przemyślu

Stanisława Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl

1
Ereignis
Gefällt es Ihnen hier?
Zeig es anderen...
   
Automatyczne tłumaczenie poniższego opisu:  
Centrum Kulturalne w Przemyślu jako wojewódzka instytucja kultury realizuje wielopłaszczyznową politykę kulturalną w wymiarze środowiskowym, regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym.
6. Oktober 2019
16:00 Uhr

Kabaret JURKI

Ticketpreise:
od 50 PLN