KupBilecik verwendet Cookies je nach Einstellung Ihres Browsers

Centrum Kulturalne w Przemyślu

Stanisława Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl

2
Ereignisse
Gefällt es Ihnen hier?
Zeig es anderen...
   
Automatyczne tłumaczenie poniższego opisu:  
Centrum Kulturalne w Przemyślu jako wojewódzka instytucja kultury realizuje wielopłaszczyznową politykę kulturalną w wymiarze środowiskowym, regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym.
13. Oktober 2018
18:00 Uhr

Michał Bajor Od Kofty.....do Korcza

Ticketpreise:
95 PLN
1. Dezember 2018
19:00 Uhr

Legendarne Czerwone Gitary - koncert

Ticketpreise:
85 PLN