KupBilecik verwendet Cookies je nach Einstellung Ihres Browsers

Ostrołęckie Centrum Kultury

Inwalidów Wojennych 23, 07-409 Ostrołęka

2
Ereignisse
Gefällt es Ihnen hier?
Zeig es anderen...
   
Automatyczne tłumaczenie poniższego opisu:  
Ostrołęckie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury Miasta Ostrołęki. Istnieje od 1 stycznia 2001 roku. Zostało powołane uchwałą Nr 265/XXVI/2000 podjętą w dniu 27 października 2000 roku na Sesji Rady Miejskiej w Ostrołęce. Uchwała łączyła trzy samodzielne jednostki prowadzące działalność kulturalną tj. Ostrołęcki Ośrodek Kultury, Galerię "Ostrołęka" oraz Ostrołęcki Dom Kultury, który do roku 1999 był Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury z siedzibą w Wojciechowicach (dzielnicy miasta). Nowopowstała instytucja jeszcze ponad rok funkcjonowała w siedzibie dawnego WOK-u. W maju 2002 roku Ostrołęckie Centrum Kultury przeniosło się do obecnego obiektu przy ulicy Inwalidów Wojennych 23.
8. April 2019
19:00 Uhr

Mistrzowska farsa Robina Hawdona pełna znakomitych kreacji. Premiera 2018.

Ticketpreise:
od 45 do 85 PLN
15. April 2019
19:00 Uhr

Najnowszy program Kabaretu Nowaki - Za granicą żartu

Ticketpreise:
od 60 PLN