KupBilecik verwendet Cookies je nach Einstellung Ihres Browsers
Dwoje na huśtawce

Dwoje na huśtawce

Magdalena Górska i Michał Maciejewski

Kategorie
9
Ereignisse
Durchschnittlich: <b>4.56</b> von 5
Durchschnittlich: 4.56 / 5
Gefällt es Ihnen hier?
Zeig es anderen...
   
Automatyczne tłumaczenie poniższego opisu:  
Zapraszamy na pierwszą premierę Teatru Ognisko. Roz­po­czy­namy insce­ni­za­cją sztuki W. Gibsona "Dwoje na huś­tawce" w reżyserii Adama Wojtyszki, w wykonaniu Magdaleny Górskiej i Michała Maciejewskiego. Główne tematy, wokół któ­rych spla­tają się losy dwójki boha­te­rów, to poczu­cie osa­mot­nie­nia, tęsk­nota do bli­sko­ści i poszu­ki­wa­nie har­mo­nii w rela­cji z dru­gim człowiekiem. Pro­blemy, pyta­nia i dyle­maty, które wyła­niają się z tego dra­matu są istotne w dzi­siej­szym świe­cie i na roz­ma­ite spo­soby doty­kają wszyst­kich ludzi. W poszu­ki­wa­niu wła­ści­wej drogi każdy z nas znaj­duje roz­wią­za­nia i podej­muje wła­sne decy­zje. Zapra­szamy wszyst­kich na pierw­szy spek­takl i roz­mowy po nim. Teatr jest prze­cież miej­scem, w któ­rym jako bar­dzo mło­dzi ludzie uczy­li­śmy się myśleć i wyra­żać uczu­cia. Dziś chcemy pójść tą samą drogą, bo cią­gle czu­jemy się zagubieni.
8. April 2019
19:00 Uhr

Obsada: Anna Dereszowska, Mikołaj Roznerski

Ticketpreise:
od 39 do 100 PLN
9. April 2019
17:30 Uhr

Obsada: Anna Dereszowska, Mikołaj Roznerski

Ticketpreise:
od 70 do 110 PLN
25. September 2019
18:00 Uhr

Dwoje na huśtawce - komedia romantyczna

Ticketpreise:
od 110 PLN
26. September 2019
18:00 Uhr

Dwoje na huśtawce - komedia romantyczna

Ticketpreise:
od 95 PLN
27. September 2019
18:00 Uhr

Dwoje na huśtawce - komedia romantyczna

Ticketpreise:
od 90 PLN
10. Oktober 2019
18:00 Uhr

Dwoje na huśtawce - komedia romantyczna

Ticketpreise:
od 100 PLN
11. Oktober 2019
18:00 Uhr

Dwoje na huśtawce - komedia romantyczna

Ticketpreise:
od 95 PLN
28. November 2019
18:00 Uhr

Dwoje na huśtawce - komedia romantyczna

Ticketpreise:
od 110 PLN
29. November 2019
18:00 Uhr

Dwoje na huśtawce - komedia romantyczna

Ticketpreise:
od 95 PLN
Dwoje na huśtawce - Videos und Grafiken
Foto #1 - Dwoje na huśtawce
Foto #2 - Dwoje na huśtawce
Foto #3 - Dwoje na huśtawce
Foto #4 - Dwoje na huśtawce
Foto #5 - Dwoje na huśtawce
Neueste Kommentare und Bewertungen unserer Kunden
15. Dezember 2014
Note: 5 von 5
pl
Małgosia schrieb bei der Beurteilung zusätzlich:
"Gratuluję udanej gry aktorskiej i pokazania wielu poziomów emocjonalności. Polecam takie sztuki obejrzeć i następnie dyskutować. Oby więcej takich kampanii społecznych. Bardzo mi się podobało! I to co ważne- nie wróżę żadnemu związkowi szczęścia i wielu lat bez szczerości od samego początku. "
13. Dezember 2014
Note: 5 von 5
pl
Małgosia schrieb bei der Beurteilung zusätzlich:
"Gratuluję udanej gry aktorskiej i pokazania wielu poziomów emocjonalności. Polecam takie sztuki obejrzeć i następnie dyskutować. Oby więcej takich kampanii społecznych. Bardzo mi się podobało! Związek nieoparty na szczerości, nie uda się.."
24. November 2014
Note: 5 von 5
pl
Kasia schrieb bei der Beurteilung zusätzlich:
"Sztuką jest zagrać we dwoje spektakl tak, żeby przez półtorej godziny przykuć uwagę widza. Aktorom Teatru Ognisko udała się ta sztuka :) dużo refleksji w czasie trwania spektaklu i dużo po nim. Mój syn gimnazjalista zafascynowany teatrem, miał po przedstawieniu dużo do powiedzenia. Podobało się nam bardzo i niezgadzamy się na nieczułość!"
22. November 2014
Note: 5 von 5
pl
Ania schrieb bei der Beurteilung zusätzlich:
"Byłyśmy we cztery i nie miało żadnego znaczenia, że dwie mężatki i dwie rozwódki. To nie ma nic do rzeczy każda widziała spektakl jako kobieta. Tematyka sztuki ponadczasowa, ludzie się kochają, rozstają, schodzą, kłócą i przytulają. A jak będzie w związku, czy miłość przetrwa ? Trzeba ze sobą rozmawiać, trzeba się szanować, dbać o tę drugą osobę i trzeba wiedzieć, czego chcemy, do czego dążymy. Niektórzy się w tym pogubili jak Jerry. Polecamy spektakl, jesteśmy zadowolone :)"
2. November 2014
Note: 5 von 5
pl
Zgaga schrieb bei der Beurteilung zusätzlich:
"A mnie bohater wydaje się bardzo bliski. Niestety! Nie życzę żadnej kobiecie spotkać na swojej drodze takiego typa. Ja miałam to nieszczęście. A Gizela - taka głupia jak ja.... Aktorom jednak dziękuję!! Obejrzałam z dystansu kawałek własnego życia."
24. Oktober 2014
Note: 1 von 5
pl
basia schrieb bei der Beurteilung zusätzlich:
"Odbiór sztuki utrudniony, żeby nie powiedzieć uniemożliwiony, przez dramatyczną, wręcz karykaturalną grę aktora. "
31. März 2014
Note: 5 von 5
pl
Kasia schrieb bei der Beurteilung zusätzlich:
"Świetny spektakl, któy nawet znieczulonych zmusi do zastanowienia sie nad sobą, nad związkiem, nad relacjami. Dyskusja po spektaklu jest świetnym dodatkiem pogłębiającym odbiór spektaklu. Brawo dla Dwójki Aktorów, którzy rewelacyjnie oddali specyfikę swoich postaci. Gorąco polecam, nie tylko parom ale każdemu:) Nie bójmy się okazywać uczucia i emocje :)"
24. Oktober 2013
Note: 5 von 5
pl
Marek schrieb bei der Beurteilung zusätzlich:
"Nie byłem w teatrze od dawna. Tym razem poszedłem towarzysko. I teraz mam kupę myśli o moim zwichniętym małżeństwie. Zdenerwował mnie ten Jerry. Strasznie do mnie podobny."
25. September 2013
Note: 5 von 5
pl
kasia schrieb bei der Beurteilung zusätzlich:
"Doskonały spektakl dla małżeństw, które przeżywają kryzys, które chcą pracować nad relacjami, które mają długi staż, ale niekoniecznie ich związek jest doskonały, dla par, które są na początku wspólnej drogi. Doskonały pomysł na rozmowę po spektaklu."