KupBilecik verwendet Cookies je nach Einstellung Ihres Browsers

Miejski Dom Kultury

ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława

0
Ereignisse
Gefällt es Ihnen hier?
Zeig es anderen...
   
Automatyczne tłumaczenie poniższego opisu:  
Historia Domu Kultury w Mławie sięga lat 50-tych ubiegłego stulecia. Działalność tamtych lat zdominowały formy teatralne oraz kameralny zespół smyczkowy, w których największą aktywność wykazywali dorośli. Lata 60-te, to okres powstania placówek kulturalnych na wsi tzw. Klubokawiarni i do obowiązków pracowników Domu Kultury doszła opieka metodyczna i merytoryczna nad tymi placówkami. Instruktorzy ukierunkowywali działalność tych klubów, organizując szkolenia i wieczory poetycko-muzyczne. Lata 70-te ożywiły działalność Domu Kultury, ponieważ włączyły się do niej Zakłady Pracy. Adresowany do nich Turniej Zakładów Pracy, cieszył się ogromną popularnością, a zwycięski zakład otrzymywał Puchar Przechodni Naczelnika Miasta. Obecnie Miejski Dom Kultury w Mławie jest samorządową instytucją kultury. Siedzibą placówki jest miasto Mława, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława. Podstawowym celem placówki wynikającym z założeń statutowych jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce oraz współtworzenie jej wartości. Miejski Dom Kultury animuje, inspiruje i wspiera społeczną aktywność na terenie miasta i okolic. Sukcesem placówki jest stała praca różnorodnych zespołów, kół i sekcji zainteresowań.