KupBilecik verwendet Cookies je nach Einstellung Ihres Browsers

Bartoszycki Dom Kultury

ul. Bohaterów Warszawy 11, 11-200 Bartoszyce

0
Ereignisse
Gefällt es Ihnen hier?
Zeig es anderen...
   
Automatyczne tłumaczenie poniższego opisu:  
Organizujemy, współorganizujemy i realizujemy większość działań kulturalnych na terenie miasta Bartoszyce. Strategia działalności przyjęta przez naszą placówkę zakłada dwutorowość, to znaczy animowanie i popularyzowanie amatorskiej działalności w oparciu o zajęcia zespołów i grup artystycznych oraz upowszechnianie kultury i sztuki artystycznej w oparciu o prezentacje profesjonalnych twórców.