KupBilecik verwendet Cookies je nach Einstellung Ihres Browsers

Miejski Ośrodek Kultury Guido

ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze

1
Ereignisse
Gefällt es Ihnen hier?
Zeig es anderen...
   
Automatyczne tłumaczenie poniższego opisu:  
Podstawowym celem działalności Miejskiego Ośrodka Kultury jest: rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta Zabrze, szczególnie młodzieży' tworzenie warunków dla lokalnych inicjatyw w zakresie kultury, edukacji kulturalnej i regionalnej, organizowanie różnych form działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej i rekreacyjno-sportowej, inspirowanie działań kulturalno- oświatowych i wychowawczych, współpraca i wymiana doświadczeń z innymi placówkami upowszechniania kultury działającymi w mieście i poza jego granicami, nadzór i koordynacja działalności filii Miejskiego Ośrodka Kultury we współpracy z Radami Dzielnic a także instytucjami i organizacjami działajacymi we wszystkich dzielnicach miasta, prowadzenie działalności kinowej.
18. Februar 2018
17:00 Uhr

Krzysztof Myszkowski, Maciej Knop, Roman Ziobro

Ticketpreise:
65 PLN