KupBilecik verwendet Cookies je nach Einstellung Ihres Browsers

Sieradzkie Centrum Kultury - Teatr Miejski

ul. Dominikańska 19, 98-200 Sieradz

5
Ereignisse
Gefällt es Ihnen hier?
Zeig es anderen...
   
Automatyczne tłumaczenie poniższego opisu:  
Początkowo przedstawienia teatralne w Sieradzu odbywały się w wypożyczanej od kupca Wołkowicza sali przy hotelu. W 1870 r. Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych powiatu sieradzkiego zakupiła murowany budynek, w którym mieściły się kiedyś stajnie. Staraniem członka Rady doktora Józefa Stanisławskiego dwa pomieszczenia przeznaczono na ochronkę dla dzieci, zaś w pozostałej części budynku urządzono salę teatralną. Środki na urządzenie sali pochodziły z przedstawień amatorskich, odczytów, dobrowolnych składek. Kilku okolicznych ziemian przekazało materiały budowlane. W 1874 r. salę teatralną oddano do użytku. Pod koniec XIX w. budynek teatru wymagał gruntownego remontu. W 1900 r. utworzono specjalny komitet. Fundusze na renowację pochodziły z kasy miejskiej oraz dobrowolnych składek i dochodów z organizowanych imprez. Pod koniec 1900 r. sala teatralna była ukończona. Wówczas nadano elewacji frontowej eklektyczne kształty. Ryzalit środkowy ozdobiono czterema postaciami kobiet, które symbolizowały muzy oraz herbem miasta. W 1924 r. budynek teatru został przekazany przez władze miasta Sieradzkiemu Towarzystwu Muzycznemu "Lutnia". W 1957 r. w czasie kolejnego remontu, fasadzie frontowej nadano obecny, klasycystyczny kształt.
20. Januar 2018
16:00 Uhr

Klimakterium... i już

Ticketpreise:
keine Daten
14. Februar 2018
19:00 Uhr

Koncert Wiedeński - Największe przeboje Johanna Straussa, najpiękniejsze arie i duety

Ticketpreise:
80 PLN
18. Februar 2018
18:00 Uhr

Poparzeni Kawą Trzy

Ticketpreise:
100 PLN
25. Februar 2018
16:00 Uhr

Fantastyczna komedia w gwiazdorskiej obsadzie!

Ticketpreise:
80 PLN
6. April 2018
19:00 Uhr

Michał Bajor z zespołem Od Kofty.....do Korcza

Ticketpreise:
von 80 bis 85 PLN