KupBilecik verwendet Cookies je nach Einstellung Ihres Browsers

Wrzesiński Ośrodek Kultury

ul. Kościuszki 21, 62-300 Września

0
Ereignisse
Gefällt es Ihnen hier?
Zeig es anderen...
   
Automatyczne tłumaczenie poniższego opisu:  
Celem WOK jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenie jej wartości, edukacja i upowszechnianie kultury zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności lokalnej. Ośrodek prowadzi również współpracę z innymi placówkami i instytucjami w regionie, w kraju i za granicą - Ośrodki Kultury, Domy Kultury, Stowarzyszenia Kulturalne, organizacje społeczne, fundacje.