KupBilecik verwendet Cookies je nach Einstellung Ihres Browsers

Teatr Muzyczny - Nowa Scena

Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia

0
Ereignisse
Gefällt es Ihnen hier?
Zeig es anderen...
   
Automatyczne tłumaczenie poniższego opisu:  
Teatr powołany został 28 października 1957, jako Teatr Muzyczny w Gdańsku. Pierwszą siedzibą teatru był Morski Domu Kultury w Gdańsku Nowym Porcie, przy ulicy Marynarki Polskiej 111. Pierwszą premierą teatru była operetka "Bal w operze", wystawiona 18 maja 1958. Pierwszym dyrektorem teatru oraz reżyserem spektakli była Danuta Baduszkowa. Od 1995 funkcję tę pełni Maciej Korwin. 28 września 1992 teatr otrzymał imię Danuty Baduszkowej.